Helthjem: Kommunikasjonskonsept som rød tråd hele året

Helthjem: Kommunikasjonskonsept som rød tråd hele året

Vi har utarbeidet et kommunikasjonskonsept som skal være en rød tråd hele året for Helthjem i kampanjer og always on.

Målet var å tydeliggjøre kommunikasjonen, og skape høyere uhjulpen kjennskap med et konsept vi kunne bruke som overheng i kampanjer og always-on.

Vi var opptatt av å forenkle, og ikke være for langt unna hva tjenesten faktisk består av. Resultatet å beskrive løsningen og kundereisen på 1-2-3 med en leken tvist. Da kom idéen Schmick, Schmack, Schmock.

Konseptet kan både brukes som forklarende tekst, men skal også sette føringer for tempo, lyd og kommunikasjon. Vi er opptatt av å få frem hvor enkelt det er å bruke tjenesten. I slutten april 2023 lanserer vi første reklamekampanje med konseptet som bærende budskap.

Vi har levert: Konsept, AD, Lydlogo, Idéer til vårkampanje, implementering av kampanje, uttak til Tiktok, Snapchat, Meta og Youtube.

Les mer om Schmick, Schmack, Schmock-konseptet i kampanje