— Vi vil definere den nye standarden for urban logistikk

— Vi vil definere den nye standarden for urban logistikk

I denne serien intervjuer vi aktører som er med på å definere hvordan fremtidens handel vil se ut. Først ut er Porterbuddy.

Hvem er dere og hva driver dere med?
Porterbuddy er en “last mile”-tjeneste som sørger for at du som forbruker kan få varer levert på dørstokken din i det tidsrommet du foretrekker — samme dag eller senere — ved kjøp på nett eller i butikk. Vi kaller det kundedrevet logistikk.

– Lykkes vi med våre visjoner skal det egentlig ikke spille noen rolle om du handler på nett eller i butikk, brukeropplevelsen skal være den samme og selve produktet skal du få levert akkurat hvor og når du ønsker på bærekraftig måte.

Vi utnytter profesjonell budkapasitet for å levere varene, og algoritmen vår sørger for ruteoptimalisering og kapasitetsstyring i sanntid. Slik sikrer vi kostnadseffektive og fleksible leveranser, samtidig som det forbedrer effektiviteten og utnyttelsesgraden til transportørene.

Til sammen er dette en “vinn-vinn-vinn” for alle som benytter Porterbuddy-plattformen — forbrukerne, varehandelen og transportørene.

Hvordan oppstod forretningsidéen, og hvorfor er timingen riktig for en tjeneste som deres?

Ideen ble “unnfanget” under opphold i USA, inspirert av voldsom vareflyt (first mile) og jaget etter “gull” og nye digitale konsepter i retailsektoren (åpenbart mega-trendbilde).

Henrik, gründeren av Porterbuddy, så et åpenbart potensiale for å skape en mer attraktiv brukeropplevelse for konsumentene ved å tilby raske leveranser med høy kvalitet og presisjon.

I tillegg så han og medgründer Tord tilsvarende potensiale for å bruke transportkapasitet mer effektivt. Det er mye ledig kapasitet og infrastruktur som kan anvendes for å realisere ambisjonen om å skape en enklere og mer berikende hverdag for alle brukere av plattformen (vinn-vinn).

Varene kan fraktes med ulike transportmidler, avhengig av hva som er raskest og mest hensiktsmessig.

Hvordan fungerer tjenesten deres i praksis, både for sluttkunde og varehandelen?

Vi har en modul som kan integreres med alle moderne nettbutikk-plattformer, der kunden selv velger tidsvindu, sted og dato for leveransen.
Etter at ordren er lagt kan kunden følge leveransen i sanntid og kommunisere med Porterbuddy etter behov. Helt til slutt kan kunden gi leveransen en score.
Det er gledelig å se at tjenesten er svært godt mottatt. Vi har nå en gjennomsnittlig score på 4.87 av 5.0 mulige!

Hva er det folk flest er mest opptatt av når det gjelder frakt og levering

Gjennom research og egne erfaringer ser vi at sluttkunden er opptatt av raske, presise og fleksible leveranser. Kunden ønsker selv å bestemme når varene skal leveres. Folk handler på en helt annen måte enn før — de er mer utålmodige og vil ha sitt produkt med det samme.

Hvordan vil urban logistikk i Norge utvikle seg de nærmeste årene?

Handelen på nett er i kraftig vekst, men vi er fortsatt i en meget tidlig fase. Vi forventer at omsetningen i tradisjonell varehandel vil synke samtidig som netthandelen vil øke markant. Over tid forventer vi at over 30% av salget vil skje på nett.

Kundene blir stadig mer kravstore og ønsker leveranser akkurat når de vil og der de befinner seg. Dagens logistikk og transportmodeller utfordres, da de ikke er godt nok tilpasset for moderne e-handel.
Logistikk i Norge er allerede i enorm omstilling og de nærmeste årene vil vi se et stort fokus på ny teknologi som vil føre til mer effektive, skalerbare og kundevennlige leveranse løsninger.

Det skjer en atferdsendring på forbrukersiden som vi er med å drive frem. I dag ser vi på bruken av personbilen som en større konkurrent til tjenesten vi leverer enn tradisjonelle logistikk-aktører.

Vi ser også at ledende varehandelsaktører tilpasser sin infrastruktur gjennom å tilrettelegge for raske leveranser.

Hvilken rolle ønsker dere å spille i fremtidens handel?

Porterbuddy skal være den ledende aktøren innenfor e-handel og logistikk. Vår tjeneste skal være foretrukket av sluttbrukerne og varehandelen.
Vi har store ambisjoner og jobber allerede nå med internasjonale ekspansjonsmuligheter. Gjennom våre personlige nettverk, styre og investorer ser vi at vi kan etablere en ledende posisjon.

Fokuset på effektiv ressursbruk og bærekraftige verdikjeder er økende.

Porterbuddy ønsker å bidra til en bærekraftig og smart bylogistikk gjennom bruk av elektrisk kraft og sykler, i tillegg til at ruteoptimalisering bidrar til å redusere total kjørelengde.

Hvordan jobber Porterbuddy på dette området?

Porterbuddy er opptatt av bærekraftige løsninger. Tjenesten ble etablert for å gi konsumentene en vesentlig bedre tjeneste samtidig som vi erfarte at eksisterende infrastruktur kunne brukes mer effektivt og mer miljøvennlig.

Plattformen som danner fundamentet for vårt forretningskonsept er utviklet for å optimalisere logistikken, sørge for en høy andel av grønn infrastruktur (elbiler og elsykler), i tillegg til at vi gjennom avanserte algoritmer sørger for ruteoptimalisering og kapasitetsstyring i sanntid.

Vi ser også at vi reduserer privat bilbruk med tilhørende miljøgevinster.

Hvem er deres største konkurrenter om 10 år?

Vi ser at det er store skalafordeler knyttet til logistikk. Samtidig er behovet for forbrukervennlige løsninger større enn noen gang. Veksten innenfor e-handel er enorm og omstillingen i varehandelen er i en tidlig fase.
Vi opplever at globale e-handelsaktører som Amazon, JD.com og Alibaba i større grad utvikler og benytter egen teknologi for å kontrollere hele verdikjeden fra kjøp til leveranse hjem til forbrukeren. Eksempelvis har Amazon i USA lansert budtjenesten Amazon Flex for å kunne ta unna veksten innenfor e-handel. Dette skjer i konkurranse med rendyrkede fraktselskaper som DHL, UPS og USPS.

Kombinasjonen av automasjon, kunstig intelligens, “Big Data” og “Internet of Things” (IoT) skaper enorme muligheter. Allerede nå benytter flere ledende varehandelsaktører store datasett for å predikere når en sluttkunde vil kjøpe en vare. Varen transporteres fra et sentralt lager til et fremskutt distribusjonspunkt nær sluttkunden i påvente av bestillingen.

Markedskonsentrasjonen globalt er stor, og Amazon står alene for ca 50% av all netthandel i USA. Vi tror at det vil være en rekke plattformselskaper som konkurrerer globalt. Samtidig vil det være god plass til regionale “champions” der Porterbuddy skal være den ledende aktøren i Norden og i andre utvalgte markeder.

Vi forventer at autonome kjøretøyer vil være en del av verdikjeden i løpet av 5–10 år. Med Porterbuddy-plattformen integrert med netthandelsaktører, og som det prefererte leveranse-alternativet for konsumentene, ser vi at autonome transportmidler vil kunne øke effektiviteten på plattformen ytterligere.

Hvordan ser verden ut hvis dere lykkes med deres største visjoner?

Lykkes vi med våre visjoner skal det egentlig ikke spille noen rolle om du handler på nett eller i butikk, brukeropplevelsen skal være den samme og selve produktet skal du få levert akkurat hvor og når du ønsker på bærekraftig måte.