Slik jobber vi

Slik jobber vi

Vi hjelper merkevarer og nettbutikker å skalere lønnsomt. Det gjør vi gjennom å bygge sterke merkevarer, øke verdien på dine eksisterende kunder og redusere kostnaden for nye.

Enkelt, men ikke lett.

Vår tilnærming

Vekst handler om økonomi og evnen til å påvirke nøkkeltallene som gjør det mulig å skalere lønnsomt. Skalering kan være komplekst arbeid, men alt vi jobber med kommer til uttrykk i vår enkle vekstformel:

Nye kunder x Kundeverdi Kundekostnad = Cash kontant

Denne virkelighetsforståelsen er bakteppe for alt vi gjør. Vi tror ikke at hver enkelt av disse parametrene kan jobbes med i siloer, den tiden er over, å lykkes med vekst krever en holistisk tilnærming på tvers av fagdisipliner.

Derfor startet vi et av Norges første vekstbyråer.

Slik jobber vi i praksis

Vekstaudit Pilotprosjekt Vekstplan Vekstsamarbeid

1

Vekstaudit

Ved å kombinere dine datapunkter og vår vekstformel får vi en rask oversikt hvilke nøkkeltall vi må påvirke for å skape videre vekst. Målet er å finne ut hvor skoen virkelig trykker, slik at du ikke starter på utviklingen av en nettbutikk når det er kvaliteten på trafikken din som er utfordringen, eller vice versa.

2

Pilotprosjekt

I starten av alle kundeforhold gjør vi et pilotprosjekt basert på funn i vår vekstaudit. Vi finner et nøkkeltall vi tror vi kan påvirke innen 1-3 måneder. I løpet av denne perioden lærer vi hverandre å kjenne, vi får mer innsikt i din bedrift og vi ser resultater av arbeidet vi gjør sammen.

3

Vekstplan

Etter ferdig pilotprosjekt sitter vi på mer data til vår vekstformel, og vi vet om kjemien mellom oss og deg stemmer. Er alle lys grønne utarbeider vi en vekstplan sammen. Der definerer vi de viktigste fokusområdene og definerer KPIer vi skal jobbe etter.

4

Vekstsamarbeid

Til slutt finner vi den beste arbeidsformen for de forskjellige målene i vekstplanen. For noen kunder innebærer dette enkeltstående prosjekter med utvikling av nettbutikker eller merkevarer. For de aller fleste inngår vi langsiktige “vekstsamarbeid” der vi jobber kontinuerlig med oppgavene som påvirker vekst.

Tjenester

Les om tjenestene som inngår i et vekstsamarbeid.

Ansatte

Hils på det tverrfaglige teamet du vil jobbe med for å oppnå vekst.

Suksesser

Se noen eksempler på prosjekter som har lykkes med vekstformelen.